Nieuws

Op federaal niveau werd beslist om verkeerseducatie als taak van de federale politie te schrappen. De cellen Educatie en…

Lees meer

CD&V Limburg wenst alle papa's een erg fijne Vaderdag! Maak er met de kinderen een leuke & enthousiaste dag van.Speciaal voor…

Lees meer

Donderdag roept de gouverneur de beleidsmakers van Limburg samen over het nieuwe vervoersplan van NMBS in de provincie Limburg.

Lees meer

CD&V-senioren Lommel, i.s.m. OKRA Gewest Lommel en Ziekenzorg Lommel, nodigen U vriendelijk uit op eenMINI-CONGRES OVER…

Lees meer

Met 750.000 zijn ze, de vrijwilligers die zich in Vlaanderen inzetten.Sommigen doen dat elke dag opnieuw, anderen maken zich met…

Lees meer

ZIJ ZEI Vrouw & Maatschappij Limburg nodigt u graag uit voor een ZIJ ZEI-gespreksavond rond de…

Lees meer

Met 500 aanwezigen was onze provinciale nieuwjaarsreceptie een succes. Onze uittredende regiovoorzitters en provinciale…

Lees meer

CD&V Limburg nodigt zijn leden & sympathisanten op maandag 18 januari 2016 uit om een toast uit te brengen op het nieuwe jaar.

Lees meer

Tijdens de provincieraad heeft Genkenaar Erik Gerits  de eed afgelegd als nieuwe gedeputeerde. Gerits vervangt CD&V-er Marc…

Lees meer

In de provincie Limburg zijn de bovenlokale bestuursverkiezingen in één keer achter de rug. Veel volk en gezellige sfeer voor de…

Lees meer

Gedeputeerde Inge Moors nam op 18 november j.l. het woord om haar beleid 2016 toe te lichten. Onze Limburgse ruimte is onze…

Lees meer

Gedeputeerde Frank Smeets lichtte op 16 november j.l. zijn beleid in 2016 toe.       2016 wordt een jaar van transitie…

Lees meer