Hechtel-Eksel 17 mei 2010: “Mensen kunnen slechts een oprechte verantwoordelijkheid voelen voor iets waar ze zich mee verbonden voelen. Een mooie omgeving roept een gevoel van trots en verantwoordelijkheid op”. Dat is alvast de overtuiging van burgemeester Raf Truyens.

Sfeer kan gebracht worden door kleine animerende elementen in het publieke domein. Zo deed de gemeente in het kader van recente openbare werken al heel wat inspanningen om pleinen en wegen te voorzien van fraai straatmeubilair, bijzondere verlichting, beeldende kunst of een fontein.

Vandaag zien we dat Hechtel-Eksel een opvallend initiatief neemt om de centra beter in beeld te brengen. Vlaggen in vier verschillende kleuren fleuren het straatbeeld op. De vlaggen met ophangsysteem zijn gehangen in de gerenoveerde Peerderbaan, Kamperbaan, 12-Septemberstraat en rotonde, en kosten amper 2500 EUR. Het is de bedoeling dat ze op termijn ook nog in andere straten zullen hangen.

Tegelijkertijd zijn bloemenbaskets gehangen in verschillende straten in de centra van Hechtel en Eksel, en sieren bloemenzuilen de toegang van gemeentehuis en dienstencentrum. “Hechtel-Eksel gaat een kleurrijke zomer tegemoet”, lacht Truyens.