Graag traag, graag samen

Genk is een warme en diverse stad op mensenmaat !

Verkeersveiligheid blijft daarom een topprioriteit voor onze stad.

Recent werden de resultaten van de stadsmonitor gepubliceerd. De stadsmonitor brengt de leefkwaliteit van de centrumsteden in kaart, geeft aan hoe duurzaam de ontwikkeling van de stad is en het brengt de gezins- en kindvriendelijkheid in kaart.

Uit dit onderzoek blijkt dat de meeste van onze inwoners de schoolomgeving als verkeersveilig inschatten, dat men zich veilig te voet of met de fiets kan verplaatsen en dat de buurt voldoende verkeersveilig is om jonge kinderen zich zelfstandig te laten verplaatsen.

We gaan op de ingeslagen weg verder en willen het graag nog beter doen!!

Vanaf morgen sieren 500 grote affiches het straatbeeld waarbij we iedereen oproepen om het wat trager in het verkeer te doen. Elke verkeersslachtoffer is er immers één teveel.

We zetten in op toenemende verkeersveiligheid in onze straten en wijken.

Wijken zijn onze directe leefomgeving, door in te zetten op verkeersveilige buurten gaan mensen zich nog beter en meer thuis voelen, kan ontmoeting toenemen, …

CD&V Genk zet daarom samen in op ‘graag traag, graag samen’. We zetten in op veilige wijken waar mensen thuis zijn, waar mensen verantwoordelijkheid dragen voor het samenleven, voor veiligheid, … door ruimte te geven voor fietsers en voetgangers, door automobilisten aan te zetten trager te rijden en op te letten.

Voor CD&V is het belangrijk dat mensen zich thuis voelen en eigenaar zijn van hun wijk. Met deze affichecampagne ondersteunen we de inzet van onze wijkbesturen. We willen hiervoor ook met iedereen samenwerken, over de politieke en andere grenzen heen. Dit thema belangt immers iedereen aan.

Graag traag, graag samen is daarom niet alleen een oproep voor verkeersveiligheid , maar is ook de lancering van onze acties om met de wijken naar buiten te komen, om ons multicultureel samenleven te versterken, om allen samen, Genk te zijn.

Daarom … graag traag en graag samen!

#bontebuurt

Luc Vandeweyer