Onlangs kwam het bericht in de pers dat het landgoed Het Hobos in Overpelt te koop staat. Wijlen mevrouw Marie-Anne Wilsens waakte zeer streng over het authentieke en natuurlijke karakter van het domein. En nu zet de familie van wijlen mevrouw Wilsens plots het domein te koop voor de hoogst biedende. CD&V-burgemeester Jaak Fransen van Overpelt begrijpt dit niet zo goed, want een eventuele koper kan vandaag met het gebied zo goed als niets beginnen. De authenticiteit van het domein kan best bewaard worden binnen Bosland, zo stelt hij en dit was ook de wens van de overleden eigenares.

CD&V-burgemeester Jaak Fransen: “Het gebied is gelegen in natuurgebied op het Gewestplan, als 'biologisch zeer waardevol' ingetekend op de biologische waarderingskaart en als dorpsgezicht beschermd. Dat zijn allemaal elementen die maken dat de mogelijkheden op deze site in de huidige stand van zaken bijzonder beperkt zijn.”

Volgens het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Overpelt, moet het gebied trouwens een beperkte toeristische invulling krijgen. Het gemeentebestuur werkt momenteel aan een ruimtelijk uitvoeringsplan “Bosland” waarbinnen de mogelijkheden voor het gebied, met onder andere het domein het Hobos zullen worden vastgelegd. Daarbij is het niet uitgesloten het gebied onteigend kan worden.

CD&V burgemeester Jaak Fransen : “Voor de lokale gemeenschap is het moment aangebroken om de site met respect voor het verleden ook een toekomst te geven. Dat gebeurt best binnen Bosland. Het domein zou dan beperkt toegankelijk worden met een zachte toeristische invulling die respect heeft voor de draagkracht van het gebied in al zijn kwaliteiten. De gemeente zal er ook alles aan doen om, samen met een aantal partners dit objectief te bereiken.”