Child Focus oefent al de rol uit van nationaal meldpunt voor seksueel misbruik van minderjarigen, maar beschikt over onvoldoende middelen om deze functie via een campagne bij het brede publiek in herinnering te brengen. Dat stelde algemeen directeur Kristine Kloeck woensdagmiddag in de Opvolgingscommissie Seksueel Misbruik, waar ze antwoordde op de aanbevelingen van de bijzondere commissie over Child Focus.

Kloeck zag de aanbevelingen als een aanmoediging om naar een betere samenwerking te streven met andere instanties, zoals de gemeenschappen en gewesten. Zo merkte ze op dat Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) werkt aan een centraal Vlaams meldpunt Geweld en Misbruik. Er is daar welgeteld één contact met Child Focus geweest en "bij die gelegenheid hebben we gevraagd dat ook Child Focus vermeld zou worden bij de bekendmakingscampagne", zei ze.

Scharnier
Een aantal commissieleden vreesde dat het Vlaams initiatief voor verwarring kan zorgen met het meldpunt van Child Focus. Het Vlaams meldpunt verwijst enkel door naar de hulpverlening, terwijl Child Focus een unieke rol heeft als scharnier tussen justitie en hulpverlening. Raf Terwingen (CD&V) wees erop dat Child Focus een federaal aanspreekpunt is voor voornamelijk gemeenschapsmateries. Overleg met de gemeenschappen is hier nodig, klonk de conclusie.

Justitie
Er is volgens Kristine Kloeck ook een nieuw samenwerkingsprotocol nodig tussen Child Focus en justitie. Ze had geen principiële bezwaren dat het meldpunt ook zou openstaan voor meerderjarige slachtoffers van seksueel misbruik, ook al behoort dat strik genomen niet tot de taak van Child Focus. Maar ook hier zullen dan extra middelen nodig zijn. (belga/tma)