Op maandag 3 april vond de eerste editie van het Genks café plaats in de Genkse bibliotheek. De bedoeling is om buurtbewoners samen te brengen om hun stem te laten horen over een bepaald thema. Voor deze eerste editie konden de aanwezigen in dialoog gaan over het thema: mobiliteit.

Tijdens deze avond waren er maar liefst drie experten uitgenodigd. Michael Dhoore, Genkse schepen van mobiliteit stond stil bij de verwezenlijkingen en uitdagingen voor het lokale bestuur. “Genk was een van de eerste steden met een mobiliteitsplan (1999). Momenteel maken de E-bike en het G-net Genk tot rasterstad. Toch moet er blijvend worden nagedacht over verplaatsingen in de toekomst. Genk werkt hiervoor alvast samen met Tomorrowlab, om scenario’s te maken over hoe de retail er mogelijk in de toekomst kan gaan uitzien.”

Als tweede spreker wierp Vlaams Parlementslid Lode Ceyssens een blik op de toekomst van Limburg. “Voor een efficiënt openbaar vervoer in Limburg heb je een versterkt treinnetwerk nodig als ruggengraat, in combinatie met nieuwe vervoersmogelijkheden zoals de tramlijn die met lijn 2 Genk met Hasselt en Maasmechelen zal verbinden. Tenslotte moet er extra aandacht komen voor cruciale knooppunten. Op deze manier zorg je voor verdere noodzakelijke de uitbouw van Limburg, zowel naar Brussel en Antwerpen, maar moeten ook durven inzetten op verbindingen over landsgrenzen heen. Tenslotte kreeg Verkeersdeskundige Willy Miermans het woord. Hij gaf zijn visie over mobiliteit in de toekomst. Veranderingen moeten de kwaliteit verhogen, maar in een wereld die steeds drastisch veranderd is het in de eerste plaats belangrijk dat ons denken steeds mee evolueert.

(activiteit was een organisatie van CD&V wijkwerkingen: Genk-centrum, Boxbergheide en Bret-Gelieren)