Bijna de helft van de inwoners van Noord-Limburg en Maasland hebben overgewicht, en 33procent van de inwoners beweegt te weinig. Dat blijkt uit een milieu-gezondheidsenquête van de provincie.

Het provinciebestuur voerde vorig jaar een onderzoek naar de gezondheid, leefkwaliteit en milieuhinder van bewoners uit Noord-Limburg en het Maasland. Gisteren werden de resultaten voorgesteld op het provinciehuis. Een gelijkaardig onderzoek gebeurde eerder al in Genk-Zuid, West- en Midden-Limburg.

‘We zijn in 2007 begonnen met het in kaart brengen van een aantal zaken rond gezondheid en milieu', zegt gedeputeerde van Leefmilieu Frank Smeets (CD&V). ‘Toen er in het industriegebied in Genk aan enkele grote bedrijven milieuvergunningen moesten worden uitgereikt, kwam daar veel protest op van buurtbewoners. Ze klaagden over geuroverlast, hinder en gezondheidsproblemen. We hebben toen besloten om die klachten op een objectieve en wetenschappelijke manier in kaart te brengen. Vandaag is het derde onderzoek klaar en is er ook een enquête in Zuid-Limburg bezig.'

Dit keer werden de gemeenten in Noord-Limburg en het Maasland onderzocht. Vier gebieden in de buurt van de industrieterreinen in Overpelt, Maasmechelen, Lanaken en Opglabbeek werden apart onderzocht. 4.533mannen en vrouwen tussen 20 en 70jaar werden ondervraagd.

Te weinig beweging

‘Een van de belangrijkste conclusies is dat de inwoners van Noord-Limburg en het Maasland te weinig bewegen. Een derde haalt de gezondheidsnorm van vier uur per week matige fysieke activiteit niet', zegt Joris Smet van het studiebureau M.A.S., dat het onderzoek uitvoerde. ‘De gemiddelde inwoner heeft bovendien een licht overgewicht. Een op de drie deelnemers lijdt aan een licht tot matig overgewicht.'

Ondanks het feit dat zes op de tien inwoners aan tenminste één ziekte of aandoening lijdt, zoals gewrichtsaandoeningen, allergie of migraine, beoordeelt zo'n 82procent van de inwoners zijn algemene gezondheidstoestand als goed tot zeer goed.

Geluidsoverlast

‘Voorts blijkt uit deze enquête dat vooral de bewoners in de industriegebieden te maken hebben met geluidsoverlast, veroorzaakt door het drukke wegverkeer. Dat blijkt toch een grote ergernis te zijn bij veel inwoners, ook in de andere gebieden die we ondertussen hebben bestudeerd', zegt Smeets.

Aanbevelingen

Naar aanleiding van de studie wil hij enkele beleidsaanbevelingen doen aan het gemeentebestuur, maar ook de provincie zal aan de pijnpunten werken. ‘We moeten aandacht schenken aan de industrieterreinen en de toegangswegen meer beperken. Wegenbouwers moeten we vragen om fluisterasfalt te gebruiken. We moeten ook blijven werken aan gezondheidspreventie, zoals stoppen met roken en meer bewegen.'

Ondanks alle ergernissen en kwaaltjes, blijkt 95procent van de ondervraagden toch tevreden te zijn over de leefkwaliteit en graag in Noord-Limburg en het Maasland te wonen.

Bron: nieuwsblad.be