Bij de federale begrotingscontrole bleek dat de regering 750 miljoen euro minder aan de deelstaten moet doorstorten dan aanvankelijk was ingeschat.

‘Een tegenvaller als je dat koud op je bord krijgt’, reageert CD&V-voorzitter Wouter Beke in De Ochtend op Radio 1. Maar in 2018 kan het volgens hem andersom zijn. De Vlaamse regering, die ook aan haar begrotingscontrole is begonnen, krijgt door de federale meevaller een bijkomende factuur van bijna 400 miljoen in de maag gesplitst. ‘Met de nieuwe financieringswet wordt gewerkt met voorafbetalingen en dan nadien afrekeningen’, zei Wouter Beke. ‘Uit de meest recente cijfers blijkt dat er 750 miljoen niet naar de deelstaten zou gaan dit jaar. Maar bij de finale afrekeningen tegen 2018 gaan die middelen, volgens de huidige berekeningen, wel naar de deelstaten.’

De CD&V-voorzitter benadrukt dat de federale regering wel een buffer achter de hand houdt. ‘De afrekening komt er wel in 2018. Daarom dat de federale regering de helft buffert. Het omgekeerde geldt voor de deelstaten. In 2018 zullen zij die meevaller wel kunnen krijgen.’

‘Geen reden voor overleg’

Premier Michel is verbaasd over de reactie van de Brusselse minister-president Rudi Vervoort (PS). Die vindt dat de federale regering daarover moest overleggen. ‘Het was geen beslissing van de regering’, reageert de premier. ‘Het is een berekening van de FOD Financiën op basis van de Belgische wetgeving. Er was geen reden voor overleg met de gewesten. Ik versta zeer goed dat het nieuw aangenaam is voor de gewesten.
Iedereen moet met zijn eigen middelen zijn eigen inspanningen leveren.’ De premier benadrukt dat zijn regering de aanbevelingen van een onafhankelijke instantie heeft gevolgd. Woensdag zit hij rond de tafel met de ministers-presidenten en kan het dossier 'rustig en in alle transparantie' besproken worden.

Evenwicht

De Vlaamse regering wil nog voor de paasvakantie klaar zijn met haar begrotingscontrole. Lage inflatie en economische groei hadden al een gat van zowat 700 miljoen geslagen. Met de bijkomende tegenslag wordt het nog moeilijker om een begrotingsevenwicht te handhaven zoals in de voorbije jaren.