Minister Sven Gatz benadrukt dat de dienstverlening van de provinciale uitleendienst zal blijven bestaan. Of deze bevoegdheid op provinciaal niveau zal blijven moet in juni duidelijk zijn.
Dat antwoordde hij op een vraag van Vlaams Parlementslid An Christiaens, die de onzekere toekomst van de Provinciale Uitleendiensten aankaartte. Op donderdag 26 februari keurde de Limburgse Provincieraad nog een wijziging van haar reglement goed, waardoor alle erkende verenigingen, clubs, scholen en gemeenten nu een beroep kunnen doen op audiovisueel materiaal. Maar omdat de uitleendienst geen grondgebonden materie is zijn veel verenigingen bang dat ze verdwijnt.

An Christiaens: “Dankzij de provinciale uitleendienst kunnen heel wat Limburgse initiatieven kwalitatief materiaal gebruiken zonder daarbij zwaar in de kosten te vallen. Het is belangrijk dat zij dat in de toekomst kunnen blijven doen.” Volgens minister Sven Gatz is het nog niet duidelijk of de uitleendiensten een persoonsgebonden dan wel grondgebonden bevoegdheid zijn. De beheersvorm en het materiaal zijn zo specifiek dat het hier gaat om een “grijze zone”. Over die “grijze zones” zal in juni meer duidelijkheid verschaft worden. Wat wel zeker is, is dat de bevoegdheidsoverdrachten gebeuren met behoud van alle middelen. “Ik pleit voor het behouden van de uitleendienst op provinciaal niveau. Gebruikers weten de weg en die toegankelijkheid moet blijven,” besluit An Christiaens.