Elke Limburger heeft recht op een kwaliteitsvolle, comfortabele en betaalbare woning in een aangename omgeving. Maar de schaarse open ruimte, de energiekost en klimaateisen, demografische evoluties,… stellen ook onze provincie voor uitdagingen. Is er nog ruimte voor wonen in het Limburg van de toekomst?

Gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening Inge Moors en Vlaams Parlementslid An Christiaens nodigen u uit om hierover in debat te gaan, samen met experten. We gaan op zoek naar bouwstenen om het toekomstige beleid wonen en ruimtelijke ordening vorm te geven.

19u30 Onthaal

19u45 Welkom

Inge Moors, gedeputeerde Ruimtel ke Ordening
Jean-Pierre Wuytack, CEO Vandersanden Group

20u00 Ruimte voor wonen: context en uitdagingen
Inge Moors, gedeputeerde Ruimtel ke Ordening

20u15 Panelgesprek
Leden:
• Jean-Pierre Wuytack, CEO Vandersanden Group
• Chris Slaets, directeur Confederatie Bouw
• Myriam Indenkleef, directeur Nieuw Dak
• Karel Lhermitte, projectleider dorpsateliers Landel  ke Gilden
• Stefaan Roosen, ondervoorzitter CIB Limburg
• Mark Vos, burgemeester Riemst

Moderator en slotconclusies:
An Christiaens, Vlaams Volksvertegenwoordiger

21u15 Netwerkdrink