De Kamer heeft 687 personen de Belgische nationaliteit verleend. Het is de eerste keer sinds meer dan een jaar dat de federale volksvertegenwoordigers via de naturalisatieprocedure nog nieuwe Belgen creëerden. Meer dan 1.000 dossiers - 1.014 om precies te zijn - werden verworpen.

Na de verkiezingen van vorig jaar ontstond er heisa over de naturalisaties. N-VA en Open Vld eisten toen strengere naturalisatiecriteria. Een werkgroep boog zich lange tijd over nieuwe regels terzake, maar slaagde er begin dit jaar in die ook vast te leggen.
 
De Kamer paste de nieuwe spelregels donderdag voor een eerste keer toe. Zo moeten de aanvragers de kennis van een van de landstalen kunnen voorleggen, mogen ze niet veroordeeld zijn voor zware overtredingen en misdaden, dient het advies van het parket voldoende recent te zijn en mag er bijvoorbeeld geen sprake zijn van een schijnhuwelijk.
 
Vicieuze cirkel
De CD&V-Kamerleden Gerald Kindermans, Nahima Lanjri en Stefaan Vercamer wijzen er donderdag op dat veel dossiers waren blijven liggen door de val van de regering. Ze werden nu verwerkt en goedgekeurd.
 
"We willen immers vermijden dat we in een vicieuze cirkel terechtkomen waarbij dossiers vertraging oplopen, waardoor adviezen niet recent genoeg meer zijn, enzovoort. Momenteel werkt de commissie heel hard verder om alle achterstand tegen de zomer weg te werken", stellen de Vlaamse christendemocraten. (belga/odbs)