Premier Yves Leterme (CD&V) heeft in Parijs steun betuigd aan de kandidatuur van Luik voor het organiseren van de Internationale Wereldtentoonstelling in 2017. Dat project heeft voor de premier een uitgesproken nationaal karakter.

Leterme maakte samen met de Luikse burgemeester Willy Demeyer (PS) en vicepremier Dider Reynders (MR) zijn opwachting op de algemene vergadering van het Bureau International des Expositions (BIE), het internationale orgaan achter de expo's. In zijn discours onderstreepte Leterme het "uitgesproken nationale karakter" van de Luikse kandidatuur.

De Vurige Stede wil de Wereldtentoonstelling organiseren onder het thema "de wereld verbinden, de mensen samenbrengen" (connecter le monde pour rapprocher les hommes - connecting the world, linking people). De kandidatuur van Luik is een "ideale opportuniteit" om "de dialoog met de internationale gemeenschap te bevorderen op het vlak van ontwikkeling, toegang tot en gebruik van nieuwe communicatie- en informatietechnologieën". Het evenement is ook een geschikt instrument om "solidariteit", "samenwerking" en "ontwikkeling" te bevorderen.

De premier wees erop dat de Luikse expo de gelegenheid zou bieden Europa te "vieren", verder dan zijn grenzen. In 2017 zal het Verdrag van Rome 60 jaar oud zijn. Leterme zei nog dat de kandidatuur ook kadert in de "ontwikkelingsstrategie van Luik en Wallonië".

Naast Luik wil ook de Kazachse hoofdstad Astana de expo 2017 organiseren. Kazachstan beschikt over heel grote budgetten om het evenement binnen te halen. De Kazachse ambassadeur bracht de natuurlijke rijkdommen van zijn land in herinnering. Kazachstan viert in 2017 de twintigste verjaardag van zijn onafhankelijkheid. Het thema van Astana is "energie van de toekomst". (belga/tma)