De Vlaamse overheid heeft 180.000 euro vrijgemaakt om subsidies aan de zorgboeren uit te betalen. Dat gebeurt na een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Jans (CD&V) uit Lanaken aan Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) in de commissie Landbouw. Daarnaast komt er een E-loket om de betalingstermijn in te korten.

 In Vlaanderen zijn er meer dan 500 zorgboerderijen, dat zijn land- of tuinbouwbedrijven die samenwerken met een gehandicaptenvoorziening, psychiatrische ziekenhuizen of instellingen voor bijzondere jeugdzorg. Op de boerderij kunnen kwetsbare mensen in alle rust meedraaien in het landbouwbedrijf. De bedrijven kunnen daarbij rekenen op financiële steun van de overheid.

Budget
Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Jans vindt het niet kunnen dat de subsidies lang op zich lieten wachten. “We moeten ervoor zorgen dat zorgboerderijen geen slachtoffer worden van hun eigen succes”, zegt Jans. “Zo bleek in 2010 het budget in eerste instantie ontoereikend te zijn. Ik was dan ook verheugd te vernemen van de minister dat dit inmiddels is rechtgezet en dat de budgetten in 2011 verhoogd worden met twintig procent.”

E-loket
Naast de extra subsidie van 180.000 euro is ook de uitbetalingstermijn gedaald. In 2009 ging het om 229 dagen, in 2010 nog maar 60 dagen. Om het wachten nog in te korten heeft de overheid nu een E-loket opgericht waardoor de registratie van zorgactiviteiten sneller verwerkt wordt.

Engagement
“Het is een bijzonder engagement van de zorgboer in kwestie”, vertelt Jans. “Voor vele boeren zijn deze subsidies dan ook noodzakelijk om de extra kosten, die de opvang van deze kwetsbare mensen met zich meebrengt, te bekostigen. Als overheid moet men alle mogelijke maatregelen nemen om dit mooie initiatief te steunen.”

Bron: Limburg-actueel.be (Lore Tobac)