Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege bevestigt de milieuvergunning die de provincie Limburg eind vorig jaar heeft afgeleverd aan afvalverwerker Bionerga. Daardoor kan het bedrijf een nieuwe afvalverbrandingsoven in Houthalen bouwen met een capaciteit van 200.000 ton per jaar.

“De bestaande verbrandingscapaciteit situeert zich bijna uitsluitend in Oost- en West-Vlaanderen. Het Bionerga-project in Limburg zorgt voor een betere regionale spreiding”, vindt minister Schauvliege, die daarmee een eerdere beslissing van het provinciebestuur van Limburg volgt.

De deputatie verleende Bionerga een vergunning van twintig jaar voor de bouw van een nieuwe verbrandingsoven in Houthalen-Helchteren met een capaciteit van 200.000 ton, een verdubbeling van de huidige hoeveelheid afval. “Die verdubbeling zit volledig binnen de prognoses op basis van de meest recente cijfers van de OVAM”, aldus Schauvliege.
 
Eind 2013 moet de nieuwe verbrandingsoven op het industrieterrein Centrum-Zuid operationeel zijn. Als alles vlot verloopt, start de bouw van de nieuwe verbrandingsoven ergens volgend jaar.

Bon: limburg-actueel.be (Tony Dupont)