Vlaanderen fietsland… Vlaanderen staat bekend om zijn fietsroutenetwerk, en daar mogen we terecht fier op zijn. De veiligheid vormt een essentieel element in deze Vlaamse troef. Helaas zijn door de voorbije strenge winters heel wat fietspaden beschadigd.

Johan Sauwens (CD&V), Vlaams Parlementslid en fervent fietser, stelde een parlementaire vraag over de schade die onze Vlaamse fietspaden hebben geleden door de strenge winter.

Uit het antwoord van minister Hilde Crevits blijkt dat het Agentschap Wegen en Verkeer op de hoogte is van de vorstschade aan fietspaden. De schade manifesteert zich als een afschilfering van het oppervlak. De oorzaak is volgens de minister de gebruikte betonsamenstelling, met name het al of niet gebruik van een luchtbelvormer, een te hoge water-cementfactor en het gebruiken van kleurstof.

Sauwens interpelleerde de minister al eerder over de rode toplaag van fietspaden. De bekende rode toplaag van fietspaden heeft als doel de veiligheid te verhogen door rijbaan en fietspad duidelijk te onderscheiden. Sauwens stelt echter vast dat deze toplaag niet alleen minder aangenaam is – asfalt wordt door fietsers verkozen – maar dat deze toplaag vaak los laat waardoor gaten en putten ontstaan.

De rode toplaag wordt ook slemlaag genoemd. In de recentste versie van het standaardbestek voor fietspaden (SB250) werden aanpassingen gedaan om het risico op afschilfering te verkleinen. Vooral het verplicht gebruik van luchtbelvormer zal vorstschade in de toekomst vermijden. Wanneer het Standaardbestek 250 wordt gevolgd kan ook een duurzame slemlaag aangebracht worden.

“Ik heb nog steeds bedenkingen bij de rode toplaag van onze fietspaden. Het onderzoek over het veiligheidseffect is niet duidelijk. In een aantal Duitse gemeenten en in Straatsburg heeft men groene fietspaden, Deens onderzoek toont aan dat een blauwe kleur een beter effect heeft.  In ieder geval veroorzaakt een afschilfering van de toplaag een verlies aan kwaliteit en dus veiligheid. Bovendien geven fietsers zelf aan het liefst op asfalt te fietsen."
 
Onze minister van Mobiliteit en Openbare Werken gaf in haar antwoord aan dat het probleem van vorstschade zich niet stelt bij fietspaden in asfalt. Hoe dan ook wordt de vorstschade aan fietspaden hersteld. Wie de financiële verantwoordelijkheid draagt is niet volledig duidelijk: “het is evident dat, ingeval er aantoonbare redenen zijn om aan te nemen dat de aannemer in de fout is gegaan, deze in dergelijke gevallen moet opdraaien voor de herstellingskosten. In andere gevallen zal de opdrachtgever moeten instaan voor de herstelling van deze vorstschade”, aldus minister Crevits. De minster verduidelijkt verder: “voor de gevallen waar de omvang van de afschilfering aanzienlijk is en waar het comfort van de fietser nadelig wordt beïnvloed, kan het fietspad worden voorzien van een bestrijking of een slemlaag, al dan niet gekleurd. Voor de gevallen waar de omvang van de schade beperkt is, kan de evolutie van de schade worden vertraagd of gestopt door het toepassen van een impregneermiddel.”

Sauwens vraagt de minister om de veiligheid en het comfort van onze Vlaamse fietspaden te blijven waarborgen. Onze fietspaden zijn belangrijk om sportieve, toeristische en mobiliteitsredenen dus we moeten hier zorg voor dragen! Ik vraag de minister en bevoegde instanties dan ook de schade aan onze fietspaden zo snel mogelijk te herstellen. We moeten blijvend uitgedaagd worden te werken aan veilige, duurzame en verantwoorde fietspaden in Vlaanderen.