Na de positieve reacties op de Welzijnsronde van vorig jaar, en in aanloop naar de gemeente-, districts- en provincieraadsverkiezingen van oktober 2012, organiseerden wij op maandag 6 juni een nieuwe zogenaamde Welzijnsronde.

Bedoeling was om gemeentelijke en provinciale CD&V-mandatarissen, afdelingsvoorzitters en geïnteresseerde bestuursleden goede “welzijns-ideeën” aan te reiken die ze kunnen gebruiken in hun lokaal of provinciaal verkiezingsprogramma van volgend jaar.

Vlaams minister van Welzijn, Jo Vandeurzen, schetste in zijn inleiding het Vlaamse welzijnskader in dit verband.

Nadien bespraken 4 werkgroepen de volgende thema’s:

1.ouderen (ouderenzorg en ouderenparticipatie)
2.gezondheidszorg  (geestelijke gezondheidszorg en vermaatschappelijking zorg)
3.kinderen (kinderopvang en opvoedingsondersteuning)
4.armoede en schulden (maatschappelijke dienstverlening, steunbeleid, schuldbemiddeling, aanpak beschikbaarheid energie en strijd tegen armoede)

Alle goede ideeën die voortkwamen uit deze verschillende welzijnsrondes en werkgroepen worden nadien gebundeld en ter beschikking gesteld van gemeentelijke en provinciale CD&V-afdelingen in het kader van de opmaak van hun verkiezingsprogramma.

Klik hier voor het beeldverslag.