Als we sociologische studies en de welzijnsindicatoren mogen geloven, wordt Sint-Truiden in versneld tempo enerzijds grijzer omdat de seniorenbevolking snel toeneemt maar anderzijds ook gekleurder door de aanwezigheid van steeds meer allochtonen in het straatbeeld en bijgevolg ook in onze scholen.

“Deze allochtonen behoren vaak tot de kwetsbare groepen in onze samenleving en verdienen in het onderwijs ook meer dan speciale aandacht. En ook de scholen die deze problemen moeten opvangen moeten hiervoor klaargestoomd worden”, vindt Veerle Heeren, Vlaams volksvertegenwoordiger en CD&V-fractieleider in de Truiense gemeenteraad.

De cijfers liegen er niet om: Sint-Truiden zit met een aantal problemen:
• 7,1 procent van de Truiense kleuters zijn afkomstig uit een lage-inkomensland (Limburg 1,9 %).
• 6,2  % van de leerlingen van het lager onderwijs komen uit arme landen (Limburg 2,7 %)
• 5,9 % van de leerlingen van het secundair onderwijs zijn afkomstig uit arme landen tegenover slechts 1,7 % van de Limburgse jongeren

Bovendien is Sint-Truiden een gemeente met veel ouderen (29,2 %  +60 t.o.v. 22,5 voor Limburg) en weinig jongeren (19 % schoolplichtig t.o.v. 21,6 in Limburg) maar de financiële draagkracht van de Sint-Truidense bevolking wordt kleiner:
• Sint-Truiden heeft een grotere aanwezigheid van bestaansonzekeren (leefloners, vervangingsinkomen, inkomensgarantie, sociaal tewerkstelden, verhoofde tegemoetkoming, asielzoekers)
• Sint-Truiden heeft meer niet-Belgen uit ex-Oostbloklanden en lage-inkomenslanden dan de rest van Limburg.
• Sint-Truiden heeft verhoudingsgewijs ook meer erkende vluchtelingen
• Sint-Truiden heeft een grotere aanwezigheid  van personen met een handicap
• Bepaalde kwetsbare ouderengroepen zijn talrijker aanwezig in Sint-Truiden

De algemene tendens, namelijk de verkleuring en de verarming van de regio Sint-Truiden, maken dat bepaalde scholen onder capaciteitsdruk staan. Van de 7488 leerlingen zijn er 1837 waarvan de moeder een laag opleidingsniveau heeft, 2094 die een schooltoelage krijgen, 693 waarvan de thuistaal niet het Nederlands is en 1573 komen uit een buurt met een hoog percentage leerlingen met schoolse vertraging.

Volgens Veerle Heeren gaat het niet lang meer duren alvorens we in Sint-Truiden te maken gaan krijgen met ernstige problemen van onder andere overconcentratie van GOK-leerlingen en allochtonen. Een reden te meer dus om alle kansen te benutten om zowel de vergrijzing, de verkleuring en de verarming daadwerkelijk aan te pakken. “Een problematiek waarbij alle neuzen in dezelfde richting dienen te staan en inspanningen moeten geleverd worden boven de netten en ideologieën heen”, besluit Veerle Heeren.