Vorig jaar heeft de politie 36 pv's opgesteld voor sluikstorten. Dat is een stijging met vijftig procent tegenover het jaar voordien. ‘Meestal bleven de daders onbekend', zegt burgemeester Marcel Mondelaers (CD&V). ‘Slechts in vijf gevallen kon hun identiteit achterhaald worden. Die kregen dan de rekening van de opruiming gepresenteerd. Drie vroegen een afbetalingsplan aan, wat laat vermoeden dat mindervermogenden eerder hun toevlucht zoeken tot sluikstorten.'

Beringen heeft tot nog toe geen stelsel van administratieve boetes voor hinderklachten zoals sluikstorten, hondenpoep, geluidshinder en stoken in openlucht. ‘De procedure is te omslachtig en de inning van de boetes onzeker', zegt Mondelaers. ‘Voor ernstige hinderklachten stelt de politie of de milieudienst een pv op, dat wordt overgemaakt aan het parket. De procureur beslist over het al dan niet opleggen van een minnelijke schikking of een eventuele vervolging van de dader.'

Bron: nieuwsblad.be (pbvm)