Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Jo Vandeurzen (CD&V) overweegt de invoering van waarschuwingen op alcoholverpakkingen. Dankzij een vermelding van het aantal standaardeenheden alcohol (SE) zouden consumenten beter geïnformeerd worden over de hoeveelheid alcohol die ze nuttigen, zo meldt De Zondag.

"Mensen gaan er vaak vanuit dat een glas wijn, bier of sterke drank... altijd ongeveer evenveel alcohol bevat, omdat, over het algemeen, de dranken met een hoog alcoholgehalte geschonken worden in kleinere hoeveelheden, maar in de praktijk klopt dit niet", aldus Vandeurzen.
 
Streekbier vaak sterker
Zo is er een beduidend verschil tussen een glas gewoon bier en een glas streekbier. Een glas gewoon bier bevat één standaardeenheid alcohol, terwijl een streekbier twee standaardeenheden kan bedragen. Daarnaast wordt bier vaak ook uit blik gedronken en bestaat er een grote variëteit aan glazen.
 
"Het vermelden van standaardeenheden kan de consument helpen om bij te houden hoeveel hij of zij nu eigenlijk gedronken heeft. Op die manier kunnen ze preventieboodschappen -die vaak uitgaan van die standaardeenheden- beter op zichzelf toepassen", suggereert Vandeurzen.
 
"Gevaarlijk precedent"
De minister lanceerde het idee in een antwoord op een vraag van Vlaams parlementslid Marc Hendrickx (N-VA). Aanleiding voor de vraag was het voorstel van enkele Europarlementsleden om ontradende boodschappen op alcoholproducten aan te brengen, net zoals bij tabak gebeurt.
 
Vandeurzen is niet meteen tegenstander van gezondheidswaarschuwingen, maar bepleit een zorgvuldige benadering "op maat van de doelgroep". Ook bepleit hij het belang van een allesomvattende aanpak. Hendrickx vindt "gezondheidswaarschuwingen op een bij normale consumptie volstrekt ongevaarlijk product" dan weer "een gevaarlijk precedent". (belga/tw)