"De Vlaamse regering moet zijn ambtenaren terugfluiten, want die gaan op heel wat beleidsdomeinen te vaak in beroep tegen genomen beslisingen. Dat geldt zeker voor bouwvergunningen", zeggen de CD&V-parlementsleden Lode Ceyssens en Koen Van den Heuvel.

Gemeenten die aan een aantal kwaliteitscriteria voldoen (ze hebben een structuurplan, stedenbouwkundige ambtenaar en registers voor plannen, vergunningen en onbebouwde percelen), krijgen sinds 1999 het statuut van 'ontvoogde gemeente'. Dat betekent dat ze bouwvergunningen mogen afleveren zonder tussenkomst van de provincie of de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar (GSA). Die kunnen wel nog beroep aantekenen bij het provinciebestuur of de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Limburg telt vandaag al 17 ontvoogde gemeenten, op een totaal van 44.

De twee CD&V'ers ervaren dat de GSA's bijzonder veel moeite hebben met hun nieuwe rol van bevoogdende naar ondersteunende ambtenaar. "Velen gebruiken hun vrijgekomen tijd te pas en te onpas om in beroep te gaan tegen beslissingen", aldus Ceyssens. "Het kan toch niet dat 123 van de 359 beroepen die sinds 1 september 2009 in heel Vlaanderen tegen ontvoogde gemeenten werden ingesteld, in Limburg werden ingediend."

"Rol inperken"

Van den Heuvel: "Het zeer grote verschil tussen de provincies is niet enkel te wijten aan het aantal ontvoogde gemeentes in die provincie, maar ook aan wie er GSA is. Of hoe verklaar je dat de GSA van Antwerpen sinds 1 september 2009 al 35 keer in beroep is gegaan tegen het Antwerpse provinciebestuur, terwijl de GSA van Vlaams-Brabant dat maar één keer deed?"

Van den Heuvel en Ceyssens vragen dat de Vlaamse Regering ingrijpt door de beroepsmogelijkheid te beperken tot de leidinggevende ambtenaar Ruimtelijke Ordening. "Zo wordt het beroepsbeleid duidelijk gecontroleerd en wordt het in alle provincies op dezelfde manier toegepast", menen beiden.