Historicus Kamiel Stevaux en bibliothecaris Willem Driesen brachten ruim 450 interessante schrijvers, volksfiguren, leraars, kunstenaars, ambachtslui, baronnen, graven, misdadigers, weldoeners, ijverige vrouwen, politici en militairen samen in een boek 'Wie was wie in Sint-Truiden?' samen.