Regionaal Landschap Kempen en Maasland stelt een nieuwe zaadboomgaard voor. In de boomgaard worden ‘planten van hier’ gekweekt. Met vandaag nog amper vijf procent autochtone bomen verliest de streek haar eigenheid. 
  
“Een zaadboomgaard kan je vergelijken met een fruitboomgaard”, zegt gedeputeerde voor Leefmilieu Frank Smeets (CD&V). “In plaats van fruit worden hier zaden en bessen geoogst. Die worden opgekweekt tot jonge boompjes en struikjes.” Dit is belangrijk voor het behoud van streekeigen planten en boomsoorten.

Natuur versterken
“We zagen de voorbije jaren een sterke opmars van uitheemse soorten, zoals de krachtige Amerikaanse Vogelkers. Willen we de natuur in onze streek versterken, dan is het belangrijk dat we kiezen voor de boomsoorten die hier al eeuwen lang gedijen.”

De boomsoorten die in de zaadboomgaard een plek krijgen, zijn typische soorten voor de Kempen, zoals de zomereik, hazelaar, wilde lijsterbes, sporkehout en jeneverbes. Zo’n vijfhonderd jeneverbessen werden al aangeplant.

Commercialiseren
De komende jaren worden de andere bomen en planten systematisch geplant op het stuk grond van 2,5 hectare. De planten kunnen straks door kwekers en plantenverkopers gecommercialiseerd worden, zodat alle Limburgers een plant van hier in de tuin kunnen zetten.

Engagement
Burgemeesters Peter Vanvelthoven van Lommel, Raf Truyens van Hechtel-Eksel en Jaak Fransen van Overpelt tekenden een engagementsverklaring. De boomgaard past immers in het verhaal van Bosland. De gemeenten engageren zich om enkel autochtoon plantengoed te gebruiken en ook de inwoners hiertoe aan te moedigen.

Inwoners kunnen bovendien komende zondag tussen 13 en 16 uur kennismaken met de boomgaard aan de Oude Diestersebaan in Lommel. Behalve het omheinde gedeelte is ook een stuk toegankelijk voor iedereen en daar wordt een stuk educatie geboden en is een bijenhotel ondergebracht.

 

Bron: limburg-actueel.be (Kizzy Van Horne)