E-zine
Limburg
N°1 - 14/06/2011
 
 

test

De Hulplijnen

 

1.         Opleiding in je eigen provincie/regio

2.         Eerste hulpmiddel = de handleiding . Iedere aanwezige krijgt die  mee op de vormingsavond

3.         Info & FAQ-Online:  www.cdenv.be/websitelokaal

4.         Jouw provinciale helpdesk : avalvekens@cdenv.be de pilootprojecten uit jouw regio:

            mailadres(sen) van de piloten uit de regio

5.         Nationale ondersteuning : websitelokaal@cdenv.be

 

 

Tipshttp://gemeente2.cdenv.be

 

  1. Inloggen: http://gemeente2.cdenv.be/user
  2. Onmiddellijk paswoord en e-mail van Moderator en Editor wijzigen!!
  3. E-mail adressen op 2 plaatsen wijzigen:
Inhoud aanpassen: Type: Contact adres bewerken

Beheren: configureer website (rechts op site) Website e-mailadres en e-mailadres voor contactformulier.

Dan komen de contactformulieren bij jou terecht en niet in Brussel!

  1. 4.     Best beginnen met bestaande items op de modelwebsite “aan te passen”.
  2. Geen zaken zomaar verwijderen: het kan later nog van pas komen.
    Het is beter ‘overbodige zaken’ op later tijdstip op niet-gepubliceerd te plaatsen.

  3. Altijd uitloggen!
De provinciale Kick Off is de officiële start van het ‘traject lokale verkiezingen 2012’. In elke provincie en in Brussel verwelkomen we daarom enkele absolute topsprekers.
De Kick Off is het moment waarop CD&V u wil inspireren om in uw lokale afdeling te starten met de verkiezingen van 2012. Daarom willen we u informeren over de verschillende doelgroepen in uw gemeente, de ondersteuning vanuit onze partij en de geplande activiteiten.

Wij willen u motiveren om naar uw afdeling te gaan en iedereen te enthousiasmeren, want samen kunnen we in 2012 een goede score neerzetten. Wij hopen u te mogen ontmoeten en met u in dialoog te gaan.

Lees meer ›

 

dinsdag 29 maart 2011

De vakbonden die vandaag, 29 maart 2011, betoogden in Brussel roepen de Vlaamse Regering op om verder werk te maken van een nieuw en voor de sociale partners (werkgevers en werknemers) aanvaardbaarder onderhandelingskader.

De Vlaamse Regering had op 17 december 2010 een onderhandelingsvoorstel neergelegd, met een totaal budget van 147 miljoen euro, waarvan 118 miljoen euro voor uitbreiding en kwaliteit (goed voor minstens 3.000 bijkomende jobs) en 29 miljoen euro voor koopkracht.

Op de vijfde vergadering van de centrale onderhandelingsgroep op 16 februari 2011 heeft de Vlaamse Regering een concreet bespreekdocument neergelegd.
De sociale partners apprecieerden de inspanningen van de Vlaamse Regering. Toch konden ze zich in de globale aanpak niet vinden. Ze herhaalden hun vraag om het onderhandelingskader fundamenteel bij te sturen.

De Vlaamse Regering vindt het afsluiten van een Vlaams Interprofessioneel Akkoord voor de social profit voor de komende vijf jaar belangrijk om deze sector verder te ondersteunen.

Indachtig de opmerkingen van de sociale partners tasten de onderhandelaars van de Vlaamse Regering momenteel de mogelijkheden om tot een gedragen nieuw onderhandelingskader te komen verder af. Daarbij worden naast de budgettaire elementen ook de accenten die de Vlaamse Regering wil meegeven getoetst.

Op deze manier wil de Vlaamse Regering zo snel mogelijk tot een consensus komen om de onderhandelingen voor het VIA 4 akkoord ook inhoudelijk te gronde te voeren.

Kalender

zaterdag, 7 oktober, 2017
Vrouw&Maatschappij ontbijt
zaterdag, 21 oktober, 2017
Visie2030
vrijdag, 27 oktober, 2017
Inspiratieavond geestelijke gezondheidzorg