Wie kan er stemmen?

  • Belg zijn (op 1 maart 2019).
  • Ingeschreven zijn in jouw gemeente/stad op 1 maart 2019.
  • Minstens 18 jaar oud zijn (op 26 mei 2019).
  • Niet uitgesloten of geschorst zijn van het kiesrecht (op 26 mei 2019).

Inwoners die niet over de Belgische nationaliteit beschikken, maar wel die van een lidstaat van de Europese Unie, kunnen zich inschrijven als kiezer voor de Europese verkiezingen van 26 mei 2019.